Via practica 9/2006

Majú statíny miesto v liečbe pacientov s chronickým srdcovým zlyhávaním?.

prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FESC, doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.,, doc. MUDr. Jana Sirotiaková, CSc., MUDr. Peter Minárik

Predchádzajúce prospektívne štúdie so statínmi, ktoré sledovali prognózu u pacientov so srdcovým zlyhávaním nepriniesli odpoveď a všeobecné odporúčania na liečbu. Práve prebiehajúca štúdia CoRoNA (prebieha aj vo viacerých centrách na Slovensku) by mala priniesť odpoveď na túto dôležitú klinickú otázku a bude mať miesto v aktuálne platných odporúčaniach na liečbu pacientov s chronickým srdcovým zlyhávaním.

Kľúčové slová: chronické srdcové zlyhávanie, liečba, lipidy, statíny.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

WHAT IS THE POSITION OF STATINS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH HEART FAILURE?

Previous prospective outcome studies of statins have not provided any guidance on benefit-risk in patients with chronic heart failure. ongoing study CoRoNA (ongoing also in several centres in Slovakia) will bring answers to this important clinical task and the result will be included into current guidelines for management of patients with chronic heart failure.

Keywords: chronic heart failure, treatment, lipids, statins.