Slovenská chirurgia 1/2012

Septické komplikácie ochorení pankreasu

prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.

Intraabdominálne infekcie sú aj v súčasnej dobe spojené s vysokou morbiditou a mortalitou. Infekčné komplikácie v pankreatickej chirurgii vznikajú u pacientov s ťažkou akútnou pankreatitídou a pri komplikáciách po resekčných výkonoch, najmä pri dehiscencii pankreatickej anastomózy. Sepsa predstavuje závažnú komplikáciu pri ťažkej nekrotickej pankreatitíde, ako aj komplikáciu po resekciách pankreasu. Pri ich diagnostike a liečbe je nutný multidisciplinárny prístup a koncentrácia pacientov v špecializovaných centrách.

Kľúčové slová: septické komplikácie, akútna pankreatitída, resekcia pankreasu, pankreatická fistula.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Septic complications of pancreatic disease

At present, intra-abdominal infections are associated with high morbidity and mortality. Infectious complications can be found in patients with severe acute pancreatitis. Infection complications can also be observed after pancreatic resection, especially when pancreatic leak is present. Sepsis is a serious complication in severe necrotic pancreatitis and as a complication after pancreatic resection. In their diagnosis and treatment is required a multidisciplinary approach and the concentration of patients in specialized centres.

Keywords: septic complications, acute pancreatitis, pancreatic resection, pancreatic fistula.