Slovenská chirurgia 2/2015

Transplantácia hepatocytov

prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., doc. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MUDr. Rastislav Kalanin, MUDr. Izabela Bosznayová, MUDr. Tomáš Gajdzik, MUDr. Martina Vidová

Transplantácia pečene je v súčasnosti jedinou možnou terapeutickou metódou pri pokročilých štádiách akútnych, chronických a metabolických ochorení pečene. Problémom pri týchto transplantáciách je aj naďalej pretrvávajúci nedostatok vhodných darcov. Transplantácia hepatocytov predstavuje vhodnú alternatívu na orgánové transplantácie pečene. Postup je výrazne menej invazívny a môže byť vykonávaný aj opakovane.

Kľúčové slová: transplantácia hepatocytov, transplantácia pečene, zlyhávanie pečene.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Transplantation of hepatocytes

Liver transplantation is currently the only method of therapy in advanced acute, chronic and metabolic diseases of the liver. The problem with these transplants remains a persistent lack of suitable donors. Transplantation of hepatocytes is a suitable alternative to organ transplant liver. The procedure is much less invasive and can be performed repeatedly.

Keywords: transplantation of hepatocytes, liver transplantation, liver failure.