Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
 • Transplantácie obličiek s komplikovaným cievnym zásobením
  MUDr. Erik Tóth, MUDr. Štefan Hulík, PhD., FEBS, MPH, MUDr. Rastislav Kalanin, PhD., MUDr. Tomáš Gajdzik, PhD., MPH, MUDr. Zuzana Lukáčová, MPH, doc. MUDr. Janka Kaťuchová, PhD., MUDr. Diana Tomašurová
  (2/2016, Pôvodné práce a kazuistiky )
 • Mezenchymálne stromálne bunky v kontexte liečby ochorení pečene
  MUDr. Izabela Bosznayová, MUDr. Rastislav Kalanin, PhD., MUDr. Katarína Buzová, MUDr. Tomáš Gajdzik, PhD., MPH, doc. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH
  (2-3/2017, Prehľadové články )
 • Transplantácia pečene u detí
  MUDr. Rastislav Kalanin, PhD., MUDr. Tomáš Gajdzik, PhD., MPH, MUDr. Štefan Hulík, FEBS, doc. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH
  (1-2/2016, Prehľadové články )
 • Transplantácia hepatocytov
  prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., doc. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MUDr. Rastislav Kalanin, MUDr. Izabela Bosznayová, MUDr. Tomáš Gajdzik, MUDr. Martina Vidová
  (2/2015, Prehľadové články )
 • Súčasný pohľad na transplantácie pankreasu
  prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., doc. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., prof. MUDr. Juraj Bober, CSc., MUDr. Rastislav Kalanin, MUDr. Tomáš Gajdzik, MUDr. Štefan Hulík
  (2/2015, Prehľadové články )