Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Transplantácie obličiek s komplikovaným cievnym zásobením
    MUDr. Erik Tóth, MUDr. Štefan Hulík, PhD., FEBS, MPH, MUDr. Rastislav Kalanin, PhD., MUDr. Tomáš Gajdzik, PhD., MPH, MUDr. Zuzana Lukáčová, MPH, doc. MUDr. Janka Kaťuchová, PhD., MUDr. Diana Tomašurová
    (2/2016, Pôvodné práce a kazuistiky )