Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
 • Epileptický záchvat jako první projev kavernomu mozku
  prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc., MUDr. Marta Neklanová, MUDr. Marie Šimková, MUDr. David Horák, MUDr. Kamila Michálková, MUDr. Miroslav Vaverka, CSc., MUDr. Petr Dvořák, MUDr. Ladislava Kučerová, MUDr. Bohumila Kropáčová
  (1/2005, KLINICKORADIOLOGICKÁ DIAGNÓZA )
 • Diagnostika hypertenzie v detskom veku
  prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH, MUDr. Katarína Babinská, prof. MUDr. Jozef Mašura, CSc.
  (2/2013, Prehľadové články )
 • Hemangiómy v detskom veku
  MUDr. Jarmila Hornová, PhD., MUDr. Ľubica Tichá, PhD., MUDr. Viera Vršanská, CSc., MUDr. Daniela Sejnová, PhD.
  (6/2015, Prehľadové články )
 • Péče o zevní genitál chlapce
  MUDr. Jan Kříž
  (2/2013, Prehľadové články )
 • Liečba hemangiómov v detskom veku a jej nové možnosti
  MUDr. Jarmila Hornová, PhD., MUDr. Ľubica Tichá, PhD., MUDr. Dana Lackovičová, MUDr. Dušan Haviar, MUDr. Gabriela Gondová, MUDr. Jozef Babala, PhD., MUDr. Viera Vršanská, CSc.
  (4/2010, Prehľadové články )