Via practica 6/2009

Diferenciálna diagnostika lymfadenopatie

MUDr. Veronika Ballová

Termín lymfadenopatia sa vzťahuje k lymfatickým uzlinám, ktoré sú zmenené čo do veľkosti, počtu alebo konzistencie. Z hľadiska rozsahu môže byť lymfadenopatia lokalizovaná alebo generalizovaná. Lymfadenopatia je stav, s ktorým sa lekár v praxi stretáva pomerne často a vyžaduje si komplexný diagnostický postup. Pri náleze lymfadenopatie treba venovať dostatočnú pozornosť veľkosti a počtu zväčšených lymfatických uzlín, ako aj veku pacienta a sprievodným príznakom. Medzi príčiny lymfadenopatie patria hypersenzitívne reakcie, infekcie, atypické lymfoproliferácie, malígne ochorenia, autoimunitné, granulomatózne ochorenia a rôzne iné príčiny. V prehľadnom článku je zhrnutý diagnostický postup u pacientov s lymfadenopatiou s dôrazom na identifikáciu pacientov so závažnými ochoreniami.

Kľúčové slová: lymfadenopatia, lymfatické uzliny, symptómy, príčiny

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Differential diagnosis of lymphadenopathy

Lymphadenopathy is defined as lymph nodes that are abnormal in size, consistency or number. The extent of lymphadenopathy is defined as localized or generalized. Lymphadenopathy is commonly encountered by physician in clinical practice and requires a comprehensive evaluation. When initiating a workup, the physician should pay close attention to the size, consistency and number of enlarged lymph nodes, as well as to the patient’s age and any associated symptoms. Lymphadenopathy may be due to hypersensitivity, infection, atypical lymphoproliferative disorders, malignancy, autoimmune diseases, granulomatous diseases and other miscellaneous causes. This article summarizes the evaluation of patients with lymphadenopathy with emphasis on recognition of patients with serious diseases.

Keywords: lymphadenopathy, lymph nodes, symptoms, causes