Onkológia 6/2016

Nové pokroky v imunoterapii nádorov

MUDr. Ján Lakota, CSc.

Imunoterapia nádorov zaznamenala za posledné obdobie výrazný pokrok. Ako nováčik pri svojich starších sestrách pomaly dozrieva. Zdá sa, že bude tou poslednou a najúčinnejšou modalitou v liečbe nádorových ochorení. Bunková terapia, vakcinácia, geneticky modifikované T-lymfocyty, blokáda imunitných kontrolných bodov, terapia monoklonovými protilátkami a inhibícia supresorových buniek myeloidného pôvodu (MDSC) sú v súčasnosti tými „kontrolnými bodmi“, ktorými si dláždi cestu vpred.

Kľúčové slová: imunoterapia, T-lymfocyty, bunková terapia, vakcína, imunitné kontrolné body, monoklonová protilátka

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

New trends in the immunotherapy of cancer

At last, cancer immunotherapy has come of age, now. As a newcomer, in the terms of his elderly brothers, it grows up. It seems that it will be the last and most powerful modality in the treatment of cancer. Cellular therapy, vaccination, genetically modified T lymphocytes, blockade of immunological checkpoints, therapy with monoclonal antibodies and the inhibition of myeloid derived suppressor cells (MDSC) are now the „checkpoints“ on the road pawed ahead.

Keywords: immunotherapy, T lymphocytes, cellular therapy, vaccine, immunological checkpoints, monoclonal antibody