Pediatria pre prax 4/2010

Liečba hemangiómov v detskom veku a jej nové možnosti

MUDr. Jarmila Hornová, PhD., MUDr. Ľubica Tichá, PhD., MUDr. Dana Lackovičová, MUDr. Dušan Haviar, MUDr. Gabriela Gondová, MUDr. Jozef Babala, PhD., MUDr. Viera Vršanská, CSc.

Hemangiómy sú najčastejšie tumory detského veku. Vyskytujú sa u 10 – 12 % detí v dojčenskom veku. Autori sa venujú súčasným poznatkom a ich liečbe, ako aj možnosti ich liečby neselektívnym betablokátorom. Na súbore svojich pacientov (42 detí) hovoria aj o vlastných skúsenostiach s liečbou hemangiómov. Pacienti sú v súčasnosti liečení prednizónom a betablokátorom.

Kľúčové slová: hemangiómy, kortikoterapia prednizónom, neselektívny betablokátor, propranolol.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Treatment of hemangiomas in child age and new possibilities of treatment

Hemangiomas are the most frequent tumours of child age. They are found in 10 – 12 % of infants. The authors summarize contemporary knowledge of treatment of hemangiomas as well as their own experience with the treatment. They followed-up 42 children with hemangiomas. The latter were treated with prednisone and nonselective betablocker – propranolol.

Keywords: hemangiomas, corticotherapy with prednison, nonselective betablocker, propranolol.