Dermatológia pre prax 3/2015

Červená papulózna lézia na prste ruky

MUDr. Zoltán Szép, PhD.

Lobulárny kapilárny hemangióm (pyogénny granulóm) je benígna cievna lézia. Môže sa vyskytovať v ktoromkoľvek veku a u oboch pohlaví. Typickou lokalizáciou je hlava, krk, končatiny (hlavne ruky), prípadne sliznice. Charakteristickou vlastnosťou je rýchly rozvoj lézie, veľkosť je obvykle do 1 cm. Klinicky ide o exofytický prejav červenej farby s tendenciou k ulcerácii a ku krvácaniu. Histologicky ide o dobre ohraničenú léziu s lobulárnym usporiadaním kapilár. Liečba spočíva v kompletnej chirurgickej excízii.

Kľúčové slová: lobulárny kapilárny hemangióm – granuloma pyogenicum.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Red papular lesion on finger of hand

Lobular capillary hemangioma (pyogenic granuloma) is a benign vascular lesion. It may arise at any age in either sex with predilection for the head, neck, limbs (arms and hands) and the mucous membranes. The lesion evolves rapidly, reaching its maximum size (usually less than 1 cm in diameter) within a matter of months. Clinically it presents as a pedunculated red nodule, which is prone to ulceration or bleeding. Histologically the lesion is well circumscribed with lobular arrangement of capillaries. The lesion is usually cured with simple excision.

Keywords: lobular capillary hemangioma – pyogenic granuloma.