Psychiatria pre prax 5/2007

Deprese u seniorů – biologické a psychosociální vlivy, vztahy deprese a demence

doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.

Deprese je jedna z nejčastějších psychických poruch vyššího věku (spolu s demencemi, delirii, drogovými závislostmi). V článku jsou zmíněny některé biologické vlivy spoluzodpovídající za vznik depresí u lidí vyššího věku, např. celkové snížení tvorby a uvolňování neurotransmiterů. Jsou také diskutovány teorie, proč u některých depresí vyššího věku dochází k přechodu do demencí (nejčastěji do Alzheimerovy choroby). Dále jsou probrány nejzávažnější psychosociální vlivy vedoucí ve stáří k depresi, např. osamělost, ztráta pocitů vlastní významnosti a podobně. Je také zmíněna diagnostika depresí vyššího věku z hlediska diferenciální diagnostiky depresí a demencí.

Kľúčové slová: antidepresiva, deprese, demence, neurotransmitery, stáří, vlivy biologické, vlivy psychologické.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

DEPRESSION IN THE ELDERLY – BIOLOGICAL AND PSYCHOSOCIAL INFLUENCE, RELATION OF DEPRESSION AND DEMENTIA

Depression is one of the most frequent mental disorders of the elderly (together with dementia, delirium, drug addiction). In the article biological influences that share responsibility for occurrence of depression in the elderly are discussed, e.g. total decrease of formation and release of neurotransmitters. Theories why some depression transfers to dementia (most frequently Alzheimer disease) are also discussed. The most important psychosocial influences leading to depression in the elderly, e. g. loneliness, loss of feeling of self-importance and etc are discussed. The diagnosis of depression in the elderly is mentioned from the point of view of differential diagnosis of depression and dementia.

Keywords: antidepressives, depression, dementia, neurotransmitters, old age, biological influences, psychological influences.