Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Morbus Bourneville-Pringle
    MUDr. Martina Škvarlová, MUDr. Klára Martinásková PhD, MUDr. Beáta Nagyová, MUDr. Marta Koleničová
    (1/2010, Pôvodné články & kazuistiky )
  • Transplantácia hepatocytov
    prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., doc. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MUDr. Rastislav Kalanin, MUDr. Izabela Bosznayová, MUDr. Tomáš Gajdzik, MUDr. Martina Vidová
    (2/2015, Prehľadové články )