Neurológia pre prax 6/2011

Použitie monoklonových protilátok v neurológii

prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., MUDr. Mária Cuninková

Monoklonové protilátky predstavujú v súčasnosti jeden z najvyšších stupňov farmakologického vývoja. Oproti minulým názorom sa zdá, že oblasťou ich uplatnenia nebude iba okruh autoimunitných ochorení, ale ich skutočné klinické použitie bude jednoznačne širšie vrátane napr. exponovanej nádorovej problematiky. Prehľadový článok podáva aktuálne informácie o reálnom a potenciálnom použití monoklonových protilátok pri neurologických ochoreniach.

Kľúčové slová: monoklonové protilátky, terapia neurologických ochorení, sclerosis multiplex.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The use of monoclonal antibodies in neurology

Monoclonal antibodies currently represent one of the highest stages of pharmacological development. In contrast to previous opinions, it seems that they will be applied not only to treat autoimmune diseases, but their real clinical use will obviously be broader including, for example, tumour-related problems. The review article provides current information on the real and potential use of monoclonal antibodies in neurological diseases.

Keywords: monoclonal antibodies, treatment of neurological diseases, multiple sclerosis.