Via practica 5/2006

Chirurgická liečba cerebrovaskulárnej insuficiencie

MUDr. Tibor Molčan

Karotická endarterektómia je v súčasnosti najčastejšia cievna rekonštrukčná operácia s uznávaným benefitom pre symptomatických aj asymptomatických pacientov s prejavmi CV I. Indikačné kritéria konvenčnej i everznej CEA sú dobre známe a pevne definované.

Kľúčové slová: cerebrovaskulárna insuficiencia, ložisková ischémia mozgu, karotická endarterektomia – konvenčná a everzná, cievne rekonštrukčné operácie, kritická stenóza karotickej bifurkácie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Chirurgická liečba cerebrovaskulárnej insuficiencie

Surgical treatment of cerebrovascular insuficiency Carotid endarterectomy is recently one of the most commonly performed vascular reconstructive operation with a well-demonstrated benefit in symptomatic as well as asymptomatic patient with manifastation of cerebrovascular insuficiency. Indication criteria of conventional carotid endarterectomy are well-known and strongly defined.

Keywords: cerebrovascular insufficiency, ischemic neurologic stroke, carotid endarterectomy – conventional and eversional, vascular reconstructive procedures, critical stenosis of carotid bifurcation.