Pediatria pre prax 6/2008

Starostlivosť o nedonosené dieťa po prepustení do domácej starostlivosti

doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.

Prežívanie predčasne narodených detí sa v poslednom období stále zlepšuje. Z jednotky intenzívnej starostlivosti bývajú tieto deti prepustené na základe klinického stavu a zrelosti ak spĺňajú viacero kritérií: udržia si stabilnú telesnú teplotu, dokážu prijímať potravu, priberajú, nemajú apnoe, rodičia sú zaškolení do ich starostlivosti. Tieto deti sú zaradené do programu ďalšieho sledovania v odborných ambulanciách pre deti s perinatálnou patológiou a rizikom. K najčastejším komplikáciám patrí bronchopulmonálna dysplázia, hernie, gastroezofágový reflux a apnoe (riziko syndrómu náhleho úmrtia). Potrebujú usmernenie vo výžive (ak sú dojčené dostávajú fortifikáciu alebo sú na špeciálne obohatenej umelej výžive pre nedonosené deti), včasnú liečbu anémie (podávanie železa, vitamínov a erytropoetínu), sledovanie psychomotorického vývoja (správne polohovanie, stimulácia, rehabilitácia), špeciálne očkovanie (RSV, pneumokoková vakcína, chrípka) a sledovanie očného pozadia. Extrémne nezrelé deti vyžadujú multidisciplinárnu spoluprácu viacerých odborníkov (detských neurológov, pneumológov, kardiológov, endokrinológov, chirurgov, oftalmológov, rehabilitačných pracovníkov, psychológov a pod.).

Kľúčové slová: nezrelý novorodenec, chorobnosť, kritéria prepustenia, výživa, BPD, anémia nezrelých detí, očkovanie, psychomotorický vývoj, dlhodobé sledovanie, multidisciplinárna spolupráca.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

CARE OF THE PREMATURE INFANT AFTER HOME DISCHARGE

Survival rates of premature infants have recently improved. Criteria for discharge from NICU include temperature stability, feeding and weight gain, free of apnea, parental education, follow-up care. After discharge from hospital bronchopulmonary dysplasia, hernias, gastroesophageal reflux and sudden infant death syndrome are more common among preterm infants. These children need special care in nutrition (breast feeding with fortification or special enriched preterm formulas), anemia (substitution of iron and vitamins, erythropoietin therapy), neurodevelopmental surveillance (correct positioning, stimulation), vaccination (RSV, pneumoccoccus, influenza), retinopathy screening. Extremely preterm babies require multidisciplinary approach (pediatric neurologists, pneumologists, cardiologists, surgeons, ophthalmologists, kinesiologists, psychologists etc.).

Keywords: premature neonate, morbidity, discharge criteria, nutrition, BPD, anaemia praematurorum, vacination, neurodevelopmental outcome, follow-up.