Via practica 1/2007

Urgentné stavy pri hypertenznej chorobe

h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.

Symptomatická hypertenzia a hypertenzná choroba sú stavy, ktoré sa vyskytujú často, ale nie vždy sú dôvodom na zásah záchrannej zdravotnej služby. Lekár prvého kontaktu môže správnou liečbou a poučením pacienta pre prípad symptomatického zvýšenia tlaku predísť zbytočnému zneužívaniu pohotovostných služieb a zmierniť častú neurotizáciu pacienta a jeho rodiny. Vždy treba zdôrazňovať aj dôležitosť správnej životosprávy a nedovoliť nekritické spoliehanie na farmakologickú liečbu. V článku sú popísané zásady merania tlaku krvi v domácnosti, hlavné postupy pri dodržiavaní optimálneho životného štýlu, liečba všeobecná a pri špecifických situáciách.

Kľúčové slová: hypertenzia, hypertenzná kríza, neodkladná prednemocničná liečba, srdcové zlyhanie, hypertenzná encefalopatia, intracerebrálna hemoragia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Urgentné stavy pri hypertenznej chorobe

Symptomatická hypertenzia a hypertenzná choroba sú stavy, ktoré sa vyskytujú často, ale nie vždy sú dôvodom na zásah záchrannej zdravotnej služby. Lekár prvého kontaktu môže správnou liečbou a poučením pacienta pre prípad symptomatického zvýšenia tlaku predísť zbytočnému zneužívaniu pohotovostných služieb a zmierniť častú neurotizáciu pacienta a jeho rodiny. Vždy treba zdôrazňovať aj dôležitosť správnej životosprávy a nedovoliť nekritické spoliehanie na farmakologickú liečbu. V článku sú popísané zásady merania tlaku krvi v domácnosti, hlavné postupy pri dodržiavaní optimálneho životného štýlu, liečba všeobecná a pri špecifických situáciách.

Keywords: hypertenzia, hypertenzná kríza, neodkladná prednemocničná liečba, srdcové zlyhanie, hypertenzná encefalopatia, intracerebrálna hemoragia.