Via practica 9/2005

Repetitórium urgentnej medicíny – Manažment pacientov s polytraumou

h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, CSc.

Prednemocničná liečba úrazov, hlavne mnohopočetných poranení, si vyžaduje určité vedomosti nielen zdravotníckeho charakteru, ale aj z organizácie práce na mieste vzniku nehody a zo zásad triedenia. Nie je možné ošetrovať všetky poranenia naraz, ak sa nachádzajú u jedného, či u viacerých postihnutých. Treba stanoviť priority na základe jednoduchého prvotného vyšetrenia, odstrániť stavy ohrozujúce život, vykonať druhotné vyšetrenie a začať s liečbou podľa skúseností a vybavenia. Dôležité je vedieť, že aj s minimálnym vybavením sa dá poskytnúť účinná zdravotnícka pomoc. Je dokázané, že včasná improvizovaná pomoc je dôležitejšia pre prežitie ako neskoršia odborná pomoc.

Kľúčové slová: neodkladná prednemocničná starostlivosť, polytrauma, liečba úrazov.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Repetitórium urgentnej medicíny – Manažment pacientov s polytraumou

Prednemocničná liečba úrazov, hlavne mnohopočetných poranení, si vyžaduje určité vedomosti nielen zdravotníckeho charakteru, ale aj z organizácie práce na mieste vzniku nehody a zo zásad triedenia. Nie je možné ošetrovať všetky poranenia naraz, ak sa nachádzajú u jedného, či u viacerých postihnutých. Treba stanoviť priority na základe jednoduchého prvotného vyšetrenia, odstrániť stavy ohrozujúce život, vykonať druhotné vyšetrenie a začať s liečbou podľa skúseností a vybavenia. Dôležité je vedieť, že aj s minimálnym vybavením sa dá poskytnúť účinná zdravotnícka pomoc. Je dokázané, že včasná improvizovaná pomoc je dôležitejšia pre prežitie ako neskoršia odborná pomoc.

Keywords: neodkladná prednemocničná starostlivosť, polytrauma, liečba úrazov.