Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Súčasný pohľad na transplantácie pankreasu
    prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., doc. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., prof. MUDr. Juraj Bober, CSc., MUDr. Rastislav Kalanin, MUDr. Tomáš Gajdzik, MUDr. Štefan Hulík
    (2/2015, Prehľadové články )