Pediatria pre prax 1/2015

Hypoglykémie u detí starších ako jeden rok

MUDr. Ľubica Tichá, PhD., prof. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc., MUDr. Juraj Staník, PhD., MUDr. Katarína Brennerová, MUDr. Monika Rosoľanková, MUDr. Daniela Staníková, Mgr. Daniela Gašperíková, PhD.

Hypoglykémie sú charakterizované nefyziologicky nízkou koncentráciou glukózy v krvi. V súčasnosti sa za normálnu hodnotu glykémie u detí pokladajú hodnoty od 3,5 do 5,6 mmol/l, kým za hypoglykémiu sa pokladajú hodnoty nižšie ako 2,8 mmol/l. Nakoľko je centrálny nervový systém dieťaťa vo vývine, je omnoho náchylnejší na poškodenie v dôsledku hypoglykémie ako u dospelého človeka. Včasné odhalenie, zistenie etiológie a včasná a účinná liečba hypoglykémií sú veľmi dôležité na zachovanie normálneho vývinu dieťaťa. Tento prehľadový článok sa venuje najmä identifikácii hypoglykémií pediatrom prvého kontaktu, ako aj otázke, kedy dieťa s hypoglykémiami poslať na vyšetrenie k špecialistovi.

Kľúčové slová: hypoglykémie, diagnostika hypoglykémií, hyperinzulinizmus, ketotické hypoglykémie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Hypoglycemia in children older than one year

Hypoglycemia is characterized by non-physiologically low concentration of blood glucose. Currently, the normal values of blood glucose in children are considered from 3,5 to 5,6 mmol/l, while the hypoglycemia is blood glucose concentration below 2,8 mmol/l. Children’s brain is much more susceptible to damage due to hypoglycemia than the adult brain, therefore an early recognition, and effective treatment are very important for maintaining of the normal development of the child. This review is focused on identification of hypoglycemia by primary care pediatricians and the question when a child with hypoglycemia should be referred to a specialist.

Keywords: hypoglycemia, diagnostics of hypoglycemia, hyperinsulinism, ketotic hypoglycemia.