Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Etablovanie systémovej biobankovej infraštruktúry na Slovensku
    Doc. RNDr. Zuzana Danková, PhD., Mgr. Miroslav Chovanec, PhD., RNDr. Ivica Kvietiková, PhD., Mgr. Martina Antošová, PhD. MBA, doc. Mgr. Roman Hrstka, PhD, Ing. Ján Strnádel, PhD., RNDr. Daniela Gašperíková, DrSc., Ing. Michal Janovčík, PhD., prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc., Mgr. Denisa Fedáková, PhD., Mgr. Katarína Kováčová, doc. MUDr. Richard Imrich, DrSc., prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc., prof. MUDr. Michal Mego, DrSC., prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.
    (1/2023, Klinický výskum v onkológii )