Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Hypoglykémie u detí starších ako jeden rok
    MUDr. Ľubica Tichá, PhD., prof. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc., MUDr. Juraj Staník, PhD., MUDr. Katarína Brennerová, MUDr. Monika Rosoľanková, MUDr. Daniela Staníková, Mgr. Daniela Gašperíková, PhD.
    (1/2015, Prehľadové články )
  • Hypoglykémie pri akcelerovanom hladovaní
    MUDr. Monika Rosoľanková, MUDr. Simona Tárnoková, MUDr. Katarína Brennerová, Doc. MUDr. Juraj Staník, PhD.
    (4/2020, Prehľadové články )