Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
 • Deficit arginázy 1
  Doc. MUDr. Vladimír Bzdúch, CSc., MUDr. Katarína Brennerová, PhD., MUDr. Claudia Šebová
  (2/2023, Encyklopédia zriedkavých chorôb )
 • Hereditárna fruktózová intolerancia – alebo keď ovocie škodí
  MUDr. Katarína Brennerová, PhD., Tatiana Martinkovičová, Ing. Anna Šalingová, Doc. MUDr. Vladimír Bzdúch, CSc.
  (5/2022, Prehľadové články )
 • Glykogenóza 1. typu
  Doc. MUDr. Vladimír Bzdúch, CSc., MUDr. Katarína Brennerová, MUDr. Denisa Lobotková, PhD., MUDr. Simona Tárnoková
  (1/2022, Encyklopédia zriedkavých chorôb )
 • Diferenciálno-diagnostický postup pri hyponatriémii
  prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc., Doc. MUDr. Juraj Staník, PhD., MUDr. Katarína Brennerová, MUDr. Sabína Szórádová
  (1/2021, Štandardné postupy )
 • Hypoglykémie pri akcelerovanom hladovaní
  MUDr. Monika Rosoľanková, MUDr. Simona Tárnoková, MUDr. Katarína Brennerová, Doc. MUDr. Juraj Staník, PhD.
  (4/2020, Prehľadové články )
 • Hunterov syndróm
  Doc. MUDr. Vladimír Bzdúch, CSc., PhDr. Katarína Jariabková, PhD., MUDr. Michal Straka, CSc., MUDr. Katarína Brennerová, MUDr. Michal Petrík, PhD., MUDr. František Horn, PhD.
  (3/2020, Encyklopédia zriedkavých chorôb )
 • Diferenciálna diagnostika nefrolitiázy u detí
  prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc., MUDr. Katarína Brennerová
  (3/2016, Prehľadové články )
 • Hypoglykémie u detí starších ako jeden rok
  MUDr. Ľubica Tichá, PhD., prof. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc., MUDr. Juraj Staník, PhD., MUDr. Katarína Brennerová, MUDr. Monika Rosoľanková, MUDr. Daniela Staníková, Mgr. Daniela Gašperíková, PhD.
  (1/2015, Prehľadové články )