Via practica 11/2005

Diabetes mellitus a športová aktivita

prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.

Zvyšujúca sa incidencia 2. typu diabetes mellitus v posledných rokoch, spolu s dôkazom prepojenia medzi diabetom a kardiovaskulárnymi ochoreniami, viedli k výraznejšiemu záujmu o účinky fyzickej aktivity na senzitivitu inzulínu, glykemickú kontrolu a incidenciu diabetu. Nálezy z vedeckých štúdií týkajúcich sa diabetu, fyzickej aktivity a kondície presvedčivo demonštrovali skutočnosť, že fyzická aktivita ako súčasť životného štýlu je spojená s redukciou rizika kardiovaskulárnych ochorení a úmrtí na ne a celkovej mortality pacientov s 2. typom diabetu. Navyše dostupné údaje poukazujú aj na skutočnosť, že pravidelné cvičenie redukuje riziko vzniku diabetu. Správny manažment liečby glukózovej intolerancie, alebo rozvinutého diabetu môže pomôcť pacientom začať či pokračovať v cvičení, prípadne súťažiť, majúc bezpečne kontrolu pred rozvojom dlhodobých komplikácií.

Kľúčové slová: diabetes mellitus, cvičenie, šport, indikácie a kontraindikácie pohybovej aktivity pri diabete.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Diabetes mellitus a športová aktivita

Zvyšujúca sa incidencia 2. typu diabetes mellitus v posledných rokoch, spolu s dôkazom prepojenia medzi diabetom a kardiovaskulárnymi ochoreniami, viedli k výraznejšiemu záujmu o účinky fyzickej aktivity na senzitivitu inzulínu, glykemickú kontrolu a incidenciu diabetu. Nálezy z vedeckých štúdií týkajúcich sa diabetu, fyzickej aktivity a kondície presvedčivo demonštrovali skutočnosť, že fyzická aktivita ako súčasť životného štýlu je spojená s redukciou rizika kardiovaskulárnych ochorení a úmrtí na ne a celkovej mortality pacientov s 2. typom diabetu. Navyše dostupné údaje poukazujú aj na skutočnosť, že pravidelné cvičenie redukuje riziko vzniku diabetu. Správny manažment liečby glukózovej intolerancie, alebo rozvinutého diabetu môže pomôcť pacientom začať či pokračovať v cvičení, prípadne súťažiť, majúc bezpečne kontrolu pred rozvojom dlhodobých komplikácií.

Keywords: diabetes mellitus, cvičenie, šport, indikácie a kontraindikácie pohybovej aktivity pri diabete.