Via practica 9/2008

POUŽITÍ BETABLOKÁTORŮ U NEMOCNÝCH S DIABETES MELLITUS

prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., , prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.

Je podán přehled použití betablokátorů (BB) u nemocných se srdečním onemocněním, kteří mají současně diabetes mellitus (DM). Vzhledem k možným metabolických následkům léčby betablokátory nebo zastření některých varovných signálů hypoglykemie musíme vždy zvážit indikaci betablokátorů, které u mnoha nemocných s kardiovaskulárním postižením mají významný vliv na snížení úmrtnosti. Zde vždy musí ošetřující lékař zvážit prospěch léčby oproti jejímu riziku.

Kľúčové slová: betablokátory, hypertenze, srdeční selhání, ICHS, arytmie a diabetes mellitus.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

USE OF BETA-BLOCKERS IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS

The article presents a review of beta-blocker use (BB) in patients with heart disease who suffer also from diabetes mellitus (DM). With regard to possible metabolic consequences of treatment with beta blockers and concealing of some of warning signals of hypoglycaemia we always should consider indication of beta blockers, that may have in many patients with cardiovascular disease significant influence on mortality decrease. Physicians must always in these cases evaluate benefit of the treatment in comparison to its risk.

Keywords: beta-blockers, hypertension, heart failure, coronary heart disease, arrhythmia, diabetes mellitus.