Praktické lekárnictvo 3/2016

Problematika non-adherence k léčbě u staršího pacienta a její řešení při individuální konzultaci ve veřejné lékárně

PharmDr. Jana Šolínová, doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D.

Individuální konzultace v lékárně poskytují vhodné podmínky pro identifikaci a řešení lékových problémů. Často se vyskytujícím lékovým problémem je non-adherence k léčbě. Cílem sdělení je na příkladu kazuistiky staršího pacienta ukázat možnost záchytu a řešení non-adherence pacienta ke zvolené farmakoterapii při poskytování farmaceutické péče ve veřejné lékárně.

Kľúčové slová: farmaceutická péče, konzultační činnost, veřejná lékárna, management lékových problémů, adherence

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The topic of medication non-adherence of geriatric patient and its solution during the individual consultation in a community pharmacy

Individual consultations in a community pharmacy provide appropriate conditions for identifying and solving drug- related problems. Medication non-adherence is frequently occurred drug-related problem. The aim of this geriatric case report is to present the possibility of detection and solution of non-adherence to the selected pharmacotherapy during the pharmaceutical care in community pharmacy.

Keywords: pharmaceutical care, consultation, community pharmacy, management of drug-related problems, adherence