Via practica 4/2004

Hypoglykémia, hyperglykémia

h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.

Poruchy vedomia spojené s ochorením na diabetes mellitus, hlavne bezvedomie s hypoglykémiou, sa vyskytujú v prednemocničných podmienkach často, ale pre ich náhly vznik najčastejšie zasahuje zdravotnícka záchranná služba. Lekári prvého kontaktu sa môžu stretnúť s hypoglykémiou nielen vo svojej ordinácii, ale aj pri návštevnej službe a počas osobného voľna. Diagnostika nie je niekedy ani potrebná, stačí podozrenie, liečba je jednoduchá a efektívna.

Kľúčové slová: hypoglykémia, hyperglykémia, prednemocničná liečba, bezvedomie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Hypoglykémia, hyperglykémia

Poruchy vedomia spojené s ochorením na diabetes mellitus, hlavne bezvedomie s hypoglykémiou, sa vyskytujú v prednemocničných podmienkach často, ale pre ich náhly vznik najčastejšie zasahuje zdravotnícka záchranná služba. Lekári prvého kontaktu sa môžu stretnúť s hypoglykémiou nielen vo svojej ordinácii, ale aj pri návštevnej službe a počas osobného voľna. Diagnostika nie je niekedy ani potrebná, stačí podozrenie, liečba je jednoduchá a efektívna.

Keywords: hypoglykémia, hyperglykémia, prednemocničná liečba, bezvedomie