Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Transplantácia hepatocytov
    prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., doc. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MUDr. Rastislav Kalanin, MUDr. Izabela Bosznayová, MUDr. Tomáš Gajdzik, MUDr. Martina Vidová
    (2/2015, Prehľadové články )