Via practica 7-8/2006

Aktuálna problematika vírusovej hepatitídy typu A a typu B

MUDr. Margareta Sláčiková

Článok prináša aktuálne epidemiologické informácie o dvoch najčastejšie sa vyskytujúcich typoch vírusovej hepatitídy. Upozorňuje na odborné usmernenie Hlavného hygienika Slovenskej republiky „zásady na vykonávanie protiepidemických opatrení v ohniskách výskytu vírusových hepatitíd“, ktoré zohľadňuje nové poznatky v oblasti vírusových hepatitíd a ich prevencie.

Kľúčové slová: vírusová hepatitída typu A (VHA), vírusová hepatitída typu B (VHB), chorobnosť, imunita, preventívne a represívne opatrenia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Aktuálna problematika vírusovej hepatitídy typu A a typu B

Článok prináša aktuálne epidemiologické informácie o dvoch najčastejšie sa vyskytujúcich typoch vírusovej hepatitídy. Upozorňuje na odborné usmernenie Hlavného hygienika Slovenskej republiky „zásady na vykonávanie protiepidemických opatrení v ohniskách výskytu vírusových hepatitíd“, ktoré zohľadňuje nové poznatky v oblasti vírusových hepatitíd a ich prevencie.

Keywords: vírusová hepatitída typu A (VHA), vírusová hepatitída typu B (VHB), chorobnosť, imunita, preventívne a represívne opatrenia.