Pediatria pre prax 3/2007

DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA LYMFADENOPATIÍ

prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.

Lymfatické uzliny u detí sú dobre prístupné priamej palpácii a jemne sa dajú nahmatať už aj u zdravých novorodencov. Lymfatické tkanivo vekom narastá a zväčšuje „objem“ až do obdobia puberty. Palpovateľné, či nad kožu prominujúce lymfatické uzliny často vzbudzujú obavy rodičov aj lekárov. Hoci sú zdurené povrchové uzliny len zriedkavo malígne, môže byť ich diferenciálna diagnostika zložitá a vyžaduje si dôsledný prístup k chorému dieťaťu. V danom článku poukážeme na klinické stavy, ktoré sa najčastejšie združujú s lymfadenopatiou. Avšak ani biopsiou lymfatickej uzliny sa nemusí vždy zistiť presná vyvolávajúca príčina a preto je nevyhnutné pacienta pravidelne a dlhodobo sledovať.

Kľúčové slová: lymfadenopatia, diferenciálna diagnostika, deti.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

DIFFERENTIAL DIAGNOSTICS OF LYMPHADENOPATHY

Lymph nodes in children are accessible for direct palpation already in healthy neonates. Lymphatic tissue develops with age and increases its volume until puberty. Palpable lymph nodes are often the concern for both, parents and physicians. However, enlarged lymph nodes are rarely of malignant underlying ethiology their differential diagnosis may be very complicated. The article is the review of the most common clinical settings associated with lymphadenopathy in paediatrics. Although, lymph node biopsy is a gold standard for final diagnosis making its specificity and sensitivity may be limited and some patients with negative bioptic findings require long term follow-up.

Keywords: lymphadenopathy, differential diagnostics, children.