Pediatria pre prax 5/2015

Nežiaduce účinky antiepileptík

doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc., MUDr. Miriam Kolníková, PhD.

Epilepsia je najčastejším chronickým ochorením mozgu, ktoré sa prejavuje opakovanými epileptickými záchvatmi. Epilepsia nie je nozologická jednotka, je skupinou ochorení s rôznou etiológiou, klinickým obrazom, priebehom a liečbou. Cieľom antiepileptickej liečby je dosiahnuť stav bez záchvatov, bez ovplyvnenia psychickej aj fyzickej výkonnosti. Liečba je predovšetkým farmakologická, antiepileptikami. Bezzáchvatový stav sa dosiahne u 70 % pacientov, ale až skoro polovica má nežiaduce účinky liečby. V článku autori opisujú najčastejšie nežiaduce účinky antiepileptickej liečby.

Kľúčové slová: liečba epilepsie, farmakoterapia, antiepileptiká, nežiaduce účinky

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The adverse effects of antiepileptic drugs

Epilepsy is the most common chronic disease of the brain, has repeated seizures. Epilepsy is not a disease entity, it is a group of diseases with different etiology, clinical features, course and treatment. The aim of antiepileptic treatment is to achieve a seizure-free state without affecting mental and physical performance. The treatment is primarily pharmacological, antiepileptics. Seizure-free state is achieved in 70% of patients, but almost half of patients have side effects of treatment. The authors describe the most common adverse effects of antiepileptic treatment.

Keywords: epilepsy, drug therapy, antiepileptic drugs, adverse effects.