Onkológia 1/2009

Neskoré následky protinádorovej liečby v detstve

doc. MUDr. Beáta Mladosievičová, CSc.

V súčasnosti majú detskí onkologickí pacienti oveľa lepšiu šancu na vyliečenie ako v minulosti, u mnohých z nich je prežívanie výrazne dlhšie ako u dospelých pacientov. Avšak nevyhnutné je poznanie neskorých a dlhodobých následkov ich liečby. Poznatky o potenciálnych neskorých následkoch liečby vedú nielen k modifikácii liečebných postupov detských nádorov, ale aj k skvalitneniu monitorovania možných zdravotných problémov u tých pacientov, ktorí boli liečení v detstve pred viacerými rokmi.

Kľúčové slová: neskoré následky, chemoterapia, rádioterapia, bývalí onkologickí pacienti

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Late effects after anticancer therapy in childhood

Children diagnosed with cancer today have a better chance than ever before of surviving their malignancy and in many of them, their survival is significantly better than adults. However, learning more about the late and long-term side effects of therapy is important. That knowledge is useful for refining current approaches to treating childhood cancers and to monitoring the health of adult survivors who were treated many years ago.

Keywords: late effects, chemotherapy, radioterapy, cancer survivors