Via practica 3/2016

Léčba infekce virem hepatitidy B (HBV) před plánovaným otěhotněním, v těhotenství a při kojení

Prof. MUDr. Petr Husa, CSc.

Vzhledem k nízké incidenci a prevalenci infekce HBV v České republice není infekce HBV žen v produktivním věku častým problémem. Množství mladých infikovaných žen však může rychle narůst v souvislosti s nárůstem imigrace ze zemí s vyšší prevalenci infekce HBV, a to zejména z Vietnamu, Číny, Ukrajiny a Ruska. Nejdůležitějším úkolem je prevence vertikálního přenosu infekce HBV od matek s vysokou HBV virémií na jejich děti během porodu. Kombinace aktivní a pasivní imunizace je někdy v těchto případech nedostatečně účinná. Podání tenofoviru, lamivudinu nebo telbivudinu během třetího trimestru gravidity může snížit nebezpečí tohoto přenosu. Během těhotenství je preferován tenofovir vzhledem k jeho vysoké genetické bariéře pro vznik rezistence a množství dat o bezpečnosti jeho podávání.

Kľúčové slová: těhotenství, kojení, hepatitida B, tenofovir

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Therapy of hepatitis B virus (HBV) infection before planned pregnancy, during pregnancy and breastfeeding

The HBV infection of women in productive period of their lives is not frequent problem in the Czech Republic on account of low incidence and prevalence of HBV infection. This number of young infected women can rapidly increase with growth of immigration from countries with higher prevalence of HBV infection, especially from Vietnam, China, Ukraine and Russia. The most important issue is prevention of vertical transmission of HBV from mothers with high HBV viraemia to their children during delivery. Combination of active and passive immunization is sometimes not enough effective in these situations. Tenofovir, lamivudine, or telbivudine administration during the third trimester of pregnancy can decrease the danger of this transmission. Tenofovir is preferred during pregnancy due its high genetic barrier against HBV resistance and large amount of safety data.

Keywords: pregnancy, breastfeeding, hepatitis B, tenofovir