Via practica 3/2005

Syfilis

Anastázia Baroňáková

Témou článku je syfilis ako reálna hrozba, klinická symptomatológia, diagnostika, liečba, ďalšia dispenzarizácia po liečbe, spoločensko-ekonomický dopad.

Kľúčové slová: syfilis, diagnostika, priebeh, liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

SYPHILIS

The theme of this article is the syphilis as the real threat, clinical symptomatology, diagnostics, treatment, additional dispensarization after the treatment and the socioeconomic impact.

Keywords: syphilis, diagnostics, course of the disease, treatment.