Pediatria pre prax 1/2010

Vírusová hepatitída A

MUDr. Ingrid Urbančíková

Vírusová hepatitída A (VHA) je akútne zápalové ochorenie pečene, vyvolané primárne hepatotropnými vírusmi hepatitídy A. V Slovenskej republike bola v roku 2008 incidencia ochorenia 13,83 prípadov/100 000 obyvateľov. Ojedinele sa vyskytuje prolongované ochorenie trvajúce viac ako 6 mesiacov alebo relaps. Fulminantná hepatitída je zriedkavá, omnoho častejšia je u ľudí so základným ochorením pečene alebo u tehotných žien. Chronická infekcia sa nevyskytuje. Aj napriek tomu, že VHA je zvyčajne mierne prebiehajúce ochorenie, jeho epidemický výskyt predstavuje závažný sociálno-ekonomický problém, a to najmä v oblastiach, kde žije obyvateľstvo s nižším hygienickým a sociálnym štandardom. V súčasnej dobe je ochoreniu možné účinne predchádzať očkovaním.

Kľúčové slová: vírusová hepatitída A, preventívne opatrenia, očkovanie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Viral hepatitis A

Viral hepatitis A (VHA) is an acute inflammatory liver disease caused by the primary hepatotropic viruses of hepatitis A. The incidence of the disease 13,83 cases/100 000 inhabitants was reported in the Slovak Republic in 2008. Prolonged or relapsing disease lasting as long as 6 months can occur. Fulminant hepatitis is rare but is more common in people with underlying liver disease and in pregnant women. Chronic infection does not occur. Despite the fact that VHA is a self-limited disease having regular mild course, its epidemic occurrence represents/denotes a serious socio-economic problem in areas inhabited by the population of lower hygienic and social standards. At the present time, the disease can be prevented by the vaccination.

Keywords: viral hepatitis A, precautionary measures, vaccination.