Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Genetické pozadie porúch autistického spektra – kazuistika
    RNDr. Silvia Lakatošová, PhD., Mgr. Gabriela Repiská, PhD., MUDr. Michaela Miklošovičová, Mgr. Mária Kopčíková, Mgr. Ivan Belica, PhD., MUDr. Mária Vidošovičová, RNDr. Lenka Wachsmannová, PhD., Mgr. Gabriela Krasňanská, prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., RNDr. Michal Konečný, PhD.
    (1/2024, Hlavná téma )
  • Prvý prípad Cousinovho syndrómu s autozómovo dominantnou dedičnosťou
    RNDr. Katarína Skalická, PhD., MPH, Mgr. Veronika Krajčovičová, PhD., MUDr. Gabriela Hrčková, MUDr. Olívia Hamidová, MUDr. Martina Frištáková, PhD., MUDr. Milan Ilčík, MUDr. Štefan Pavlík, RNDr. Eva Štefánková, PhD., MUDr. Ľubica Tichá, PhD., MPH, prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
    (1/2024, Pôvodné práce a kazuistiky )