Dermatológia pre prax 4/2014

Jizva – mýty a fakta

MUDr. Tomáš Frey, CSc.

V souvislosti se zvýšenou pozorností, která je v posledních letech věnována pooperačním jizvám, jsou probrány typy nepříznivých (patologických) jizev. Kriticky jsou v práci zhodnoceny možnosti preventivně ovlivnit výsledný vzhled jizvy. V přehledu jsou uvedeny současné léčebné možnosti u hypertrofických jizev a keloidů.

Kľúčové slová: jizva, hypertrofická jizva, keloid, terapie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

A scar – scar – myths and facts

In the context of increasing attention that is payed to the appearance of the scars following surgery in the last years, the types of pathological scars are discussed. The possibilities of preventive measures influencing the resulting scar are critically evaluated. The contemporary therapeutic methods in hypertrophic scars, keloids and atrophic scars are summerized.

Keywords: scar, hypertrophic scar, keloid, therapy.