Pediatria pre prax 3/2006

Chronické bolesti břicha u dětí

MUDr. Vladimír Volf, Ph.D.

Chronické bolesti břicha u dětí patří k jednomu z nejčastějších symptomů, pro které jsou tito pacienti vyšetřováni v dětských gastroenterologických ambulancích. Příčina těchto obtíží je velmi různorodá a má svá specifika patřící k jednotlivým věkovým obdobím. K nejčastějším příčinám chronických bolestí břicha patří u dětí a dospívajících idiopatické střevní záněty tenkého nebo tlustého střeva a malabsorpční syndromy zahrnující stavy, při nichž dochází k poruchám trávení a vstřebávání základních živin a ke vzniku chorobných stavů z nedostatku těchto látek. V rámci diferenciální diagnostiky chronických bolestí břicha nelze opomenout různé formy potravinových alergií nebo intolerancí různých složek potravy. Současně mohou být chronické bolesti břicha u dětí způsobeny relativně vzácnými, někdy i značně kuriozními příčinami, o kterých se rovněž autor v článku zmiňuje formou krátkého kazuistického sdělení.

Kľúčové slová: chronické bolesti břicha, děti, dospívající, diagnostika, radionuklidové metody terapie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

CHRONIC ABDOMINAL PAIN IN CHILDREN

Chronic abdominal pain in children are one of the most common symptoms investigated in gastroenterology service. Etiology of that complaints are different and also different in a specific children´s age. The inflammation bowel disease and malabsorption syndrome includes all states in which there appear disorders in the digestion and absorption of basic nutrients and consequently disease due to a deficienty of those substance. The separated issue are foreign bodies of the digestive tract most common in children in toddler´s and preschool age. The autor overwiev that problems including the short case report of chronic abdominal pain.

Keywords: chronic abdominal pain, children, adolescent, diagnosis, radionuclid methods of treatment.