Via practica 10/2006

Polymyalgia rheumatica a obrovskobunková arteritída – od etiopatogenézy k liečbe

prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP, MUDr. Stanislava Blažíčková, prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.,, MUDr. Svetoslav Štvrtina

Polymyalgia rheumatica (PMR) a obrovskobunková arteritída (OBA) sú príbuzné ochorenia, ktoré sa vyskytujú vo vyššom veku. Obidve choroby sú charakterizované vysokou zápalovou aktivitou. V klinickom obraze PMR sa objavujú mimo celkových príznakov hlavne bolesti svalov, ramenného a menej často bedrového pletenca. Pri OBA dochádza aj k zápalovému postihnutiu cievnych vetiev aortálneho oblúku. lokalizácia postihnutia potom do značnej miery určuje výsledný klinický obraz. Etiopatogenéza obidvoch chorôb nie je jasná. Bola zistená asociácia s HlA systémom, ako i niektoré charakteristické znaky zápalovej reakcie imunitného systému. V patogenéze PMR a OBA sa u geneticky predisponovaných jedincov môžu uplatňovať i neuroendokrinné zmeny spojené s prirodzeným starnutím organizmu. Dobrá odpoveď na liečbu glukokortikoidmi podporuje predpoklad, že koncentrácia kortizolu je u pacientov s PMR OBA nižšia, ako by sa dala očakávať v priebehu pretrvávajúceho zápalu. Pri liečbe sa podávajú glukokortikoidy relatívne dlhú dobu, pričom pri OBA sú dávky podstatne vyššie. Z tohto aspektu je potrebné u chorých sledovať aj vývoj osteoporózy, správne ju liečiť a monitorovať.

Kľúčové slová: polymyalgia rheumatica, obrovskobunková arteritída, genetická predispozícia, terapeutické prístupy – glukokortikoidy, monitorovanie nežiaducich účinkov.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Polymyalgia rheumatica a obrovskobunková arteritída – od etiopatogenézy k liečbe

Polymyalgia rheumatica (PMR) a obrovskobunková arteritída (OBA) sú príbuzné ochorenia, ktoré sa vyskytujú vo vyššom veku. Obidve choroby sú charakterizované vysokou zápalovou aktivitou. V klinickom obraze PMR sa objavujú mimo celkových príznakov hlavne bolesti svalov, ramenného a menej často bedrového pletenca. Pri OBA dochádza aj k zápalovému postihnutiu cievnych vetiev aortálneho oblúku. lokalizácia postihnutia potom do značnej miery určuje výsledný klinický obraz. Etiopatogenéza obidvoch chorôb nie je jasná. Bola zistená asociácia s HlA systémom, ako i niektoré charakteristické znaky zápalovej reakcie imunitného systému. V patogenéze PMR a OBA sa u geneticky predisponovaných jedincov môžu uplatňovať i neuroendokrinné zmeny spojené s prirodzeným starnutím organizmu. Dobrá odpoveď na liečbu glukokortikoidmi podporuje predpoklad, že koncentrácia kortizolu je u pacientov s PMR OBA nižšia, ako by sa dala očakávať v priebehu pretrvávajúceho zápalu. Pri liečbe sa podávajú glukokortikoidy relatívne dlhú dobu, pričom pri OBA sú dávky podstatne vyššie. Z tohto aspektu je potrebné u chorých sledovať aj vývoj osteoporózy, správne ju liečiť a monitorovať.

Keywords: polymyalgia rheumatica, obrovskobunková arteritída, genetická predispozícia, terapeutické prístupy – glukokortikoidy, monitorovanie nežiaducich účinkov.