Psychiatria pre prax 3/2008

LIDSKÉ PRIONOVÉ NEMOCI

MUDr. Vanda Franková, MUDr. Martina Krausová

Prionové nemoci mají i přes vzácný výskyt své významné místo v diferenciální diagnostice demencí. Jejich diagnostika je v současnosti založena na klinických projevech a doplňujících vyšetřeních (EEG, protein 14-3-3, MRI). Definitivní diagnóza je neuropatologická. Diagnostikou lidských prionových onemocnění se v České republice zabývá Národní referenční laboratoř lidských TSE/CJN. Článek stručně shrnuje problematiku lidských prionových onemocnění a uvádí kazuistiku sporadické Creutzfeldtovy-Jakobovy nemoci u 51leté ženy.

Kľúčové slová: prionová onemocnění, Creutzfeldt-Jakobova nemoc, Národní referenční laboratoř TSE/CJN

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

LIDSKÉ PRIONOVÉ NEMOCI

Prion diseases in spite of their low prevalence play an important role in differential diagnosis of dementia. It diagnosis is currently based on clinical manifestation and auxiliary examinations (EEG, MRI, protein 14-3-3). Final diagnosis is neuropathological. Diagnosis of human prion diseases is in the Czech Republic coordinated by a National referential laboratory of human TSE/CJN. The paper summarizes briefly the topic of human prion diseases, presents a case report of a sporadic Creutzfeldt-Jakob disease in a 51 year old female patient.

Keywords: prion diseases, Creutzfeldt-Jakob disease, National referential laboratory of TSE/CJN