Via practica 5/2006

Sclerosis multiplex – informácie pre prax

doc. MUDr. Eleonóra Klímová, CSc.

Sclerosis multiplex (SM) je chronické zápalové autoimunitné ochorenie centrálneho nervového systému, v patogenéze ktorého majú hlavné postavenie T lymfocyty. V posledných rokoch sme svedkami intenzívneho výskumu SM, ktorý priniesol aj konkrétne výstupy pre prax. Zmenil sa spôsob diagnostiky ochorenia, pribudli nové lieky, schopné modifikovať prirodzený priebeh ochorenia – tzv. Disease ModifyingDrugs (DMD). Radíme k nim interferóny beta a glatirameracetát. Použitie týchto liekov v liečbe relapsujúcej – remitujúcej SM (RRS M) ako aj možná indikácia interferónu beta-1a, Avonex®, už po prvej demyelinizačnej príhode u pacientov s vysokým rizikom rozvoja klinicky definitívnej SM – znamená pre väčšinu liečených pacientov zmiernenie progresie zneschopnenia a významné zlepšenie kvality ich života. Cieľom predloženej práce je podať stručné informácie o ochorení, jeho diagnostike a klinickom priebehu ako i o súčasných možnostiach terapeutického manažmentu.

Kľúčové slová: Sclerosis multiplex, imunomodulačná liečba RRS M, liečba progresívnych foriem a symptómov ochorenia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Sclerosis multiplex – informácie pre prax

Sclerosis multiplex (SM) je chronické zápalové autoimunitné ochorenie centrálneho nervového systému, v patogenéze ktorého majú hlavné postavenie T lymfocyty. V posledných rokoch sme svedkami intenzívneho výskumu SM, ktorý priniesol aj konkrétne výstupy pre prax. Zmenil sa spôsob diagnostiky ochorenia, pribudli nové lieky, schopné modifikovať prirodzený priebeh ochorenia – tzv. Disease ModifyingDrugs (DMD). Radíme k nim interferóny beta a glatirameracetát. Použitie týchto liekov v liečbe relapsujúcej – remitujúcej SM (RRS M) ako aj možná indikácia interferónu beta-1a, Avonex®, už po prvej demyelinizačnej príhode u pacientov s vysokým rizikom rozvoja klinicky definitívnej SM – znamená pre väčšinu liečených pacientov zmiernenie progresie zneschopnenia a významné zlepšenie kvality ich života. Cieľom predloženej práce je podať stručné informácie o ochorení, jeho diagnostike a klinickom priebehu ako i o súčasných možnostiach terapeutického manažmentu.

Keywords: Sclerosis multiplex, imunomodulačná liečba RRS M, liečba progresívnych foriem a symptómov ochorenia.