Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Genetické pozadie porúch autistického spektra – kazuistika
    RNDr. Silvia Lakatošová, PhD., Mgr. Gabriela Repiská, PhD., MUDr. Michaela Miklošovičová, Mgr. Mária Kopčíková, Mgr. Ivan Belica, PhD., MUDr. Mária Vidošovičová, RNDr. Lenka Wachsmannová, PhD., Mgr. Gabriela Krasňanská, prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., RNDr. Michal Konečný, PhD.
    (1/2024, Hlavná téma )