Neurológia pre prax 6/2007

GENETIKA PARKINSONOVEJ CHOROBY

MUDr. Pavel Ressner, MUDr. Katarína Kollárová, prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.

PCh je svojou prevalenciou druhé najčastejšie neurodegeneratívne ochorenie. V priemere postihuje 1 % populácie asi vo veku 65 rokov, pričom riziko vzniku rastie vekom. Mužov postihuje 1,5-krát častejšie ako ženy. Donedávna sa výskum zameriaval na environmentálne spúšťače ochorenia. Podiel genetických faktorov vychádza z výsledkov štúdií dvojčiat, ďalej z mnohonásobne vyššieho výskytu ochorenia v niektorých rodinách z objavu vzácnych monogénne podmienených foriem tohto ochorenia. Je to komplexný, multifaktoriálny syndróm neznámej etiológie, pričom environmentálne a genetické faktory interagujú zatiaľ neznámym spôsobom. Familiárne formy tvoria celkom 10–15 % výskytu. Molekulárna analýza familiárnych foriem ochorenia nám pomôže objasniť patogenézu sporadických foriem. PCh sa vyznačuje veľkou genetickou heterogenitou. Niekoľko známych príčinných génov hrá dôležitú úlohu v UPS, závislom na ATP. Jeho vrodená, alebo získaná porucha vedie k ukladaniu abnormálnych proteínov. Mechanizmus neurodegenerácie nie je celkom presne známy, uvažuje sa o vytváraní pórov zvyšujúcich bunkovú permeabilitu, čo vedie k bunkovej smrti. Oxidačný stres je takto zjednocujúcim článkom súčasných teórií o patogenéze PCh.

Kľúčové slová: Parkinsonova choroba, patogenéza, genetika, environmentálne faktory, oxidačný stres.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

GENETIKA PARKINSONOVEJ CHOROBY

PCh je svojou prevalenciou druhé najčastejšie neurodegeneratívne ochorenie. V priemere postihuje 1 % populácie asi vo veku 65 rokov, pričom riziko vzniku rastie vekom. Mužov postihuje 1,5-krát častejšie ako ženy. Donedávna sa výskum zameriaval na environmentálne spúšťače ochorenia. Podiel genetických faktorov vychádza z výsledkov štúdií dvojčiat, ďalej z mnohonásobne vyššieho výskytu ochorenia v niektorých rodinách z objavu vzácnych monogénne podmienených foriem tohto ochorenia. Je to komplexný, multifaktoriálny syndróm neznámej etiológie, pričom environmentálne a genetické faktory interagujú zatiaľ neznámym spôsobom. Familiárne formy tvoria celkom 10–15 % výskytu. Molekulárna analýza familiárnych foriem ochorenia nám pomôže objasniť patogenézu sporadických foriem. PCh sa vyznačuje veľkou genetickou heterogenitou. Niekoľko známych príčinných génov hrá dôležitú úlohu v UPS, závislom na ATP. Jeho vrodená, alebo získaná porucha vedie k ukladaniu abnormálnych proteínov. Mechanizmus neurodegenerácie nie je celkom presne známy, uvažuje sa o vytváraní pórov zvyšujúcich bunkovú permeabilitu, čo vedie k bunkovej smrti. Oxidačný stres je takto zjednocujúcim článkom súčasných teórií o patogenéze PCh.

Keywords: Parkinsonova choroba, patogenéza, genetika, environmentálne faktory, oxidačný stres.