Neurológia pre prax 2/2016

Role T a B lymfocytů v patogenezi roztroušené sklerózy

prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc., doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D., MUDr. Zbyšek Pavelek

Roztroušená skleróza je chronické zánětlivé demyelinizační a neurodegenerativní onemocnění postihující centrální nervový systém. Jedná se o onemocnění autoimunitní povahy, které je svými klinickými projevy značně heterogenní. Tato práce popisuje principy imunopatogeneze roztroušené sklerózy. Je vysvětlena role T-lymfocytů, B-lymfocytů a sítě cytokinů vedoucí k poškození centrálního nervového systému. Přestože je etiologie roztroušené sklerózy nejasná, dostupné léky modifikují průběh onemocnění. Porozumění mechanizmům nemoci umožňuje širší pochopení účinků modifikujících léků, které jsou v práci zmíněny.

Kľúčové slová: roztroušená skleróza, T lymfocyty, B lymfocyty.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Role of T and B cells in pathogenesis of multiple sclerosis

Multiple sclerosis is a chronic inflammatory demyelinating disease which affect central nervous system. This autoimmune disease manifests itself with various symptoms. This review explore the principle features of the immunopathology of multiple sclerosis. This include a role of T cells, B cells and cytokine netwoks promoting damage of the tissue. As the etiology of multiple sclerosis is unknown, available agents modify the disease course. Fundamental appreciation of the immmunopathology of multiple sclerosis leads to a broader understanding to mechanism of the agents, that are mentioned.

Keywords: multiple sclerosis, T cells, B cells.