Neurológia pre prax 2/2014

Vybrané biologické a biochemické markery sclerosis multiplex

MUDr. Daniel Čierny, prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., MUDr. Jozef Michalik, prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc.

Práca podáva stručný literárny prehľad vybraných biologických markerov (genetické markery, protilátky proti jadrovému antigénu-1 vírusu Epsteinovej-Barrovej, hladiny vitamínu D) a ich potenciálne využitie v diagnostike, stanovení aktivity ochorenia, predpovedaní klinického priebehu a odpovede na terapeutickú intervenciu.

Kľúčové slová: sclerosis multiplex, demyelinizácia, genetika, vitamín D, protilátky proti vírusu Epsteinovej-Barrovej, apolipoproteín E.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Some biological and biochemical markers of multiple sclerosis

This paper discusses the potential applicability of some biological markers (genetic markers, Epstein-Barr virus nuclear antigen 1 antibody, vitamin D) for the diagnosis, disease activity, prediction of clinical courses and response to disease modifying therapies.

Keywords: multiple sclerosis, demyelination, genetics, vitamin D, Epstein-Barr virus antibody, apolipoprotein E.