Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
 • Prevencia a nefarmakologická liečba tepnových ochorení
  prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc., prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FESC, MUDr. Denisa Čelovská, PhD.
  (1/2014, Prehľadové články )
 • Artériová hypertenzia – rizikový faktor kardiovaskulárnych komplikácií
  doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc., MUDr. Matej Bendžala, MUDr. Andrea Komorníková, MUDr. Dáša Mesárošová, PhD., MUDr. Dávid Baláž, doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
  (1/2013, Hlavná téma )
 • Povrchová tromboflebitída – diagnostika a liečba. Odporučenia
  prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., MUDr. Andrej Džupina2, prof. MUDr. Mária Frankovičová, CSc.3, doc. MUDr. Mária Hulíková, CSc.4, prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc. 5, prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc. 6, prof. MUDr. Peter Labaš, CSc. 7, MUDr. Augustín Mistrík 8, doc. MUDr. Dušan Mištuna, CSc., mim. prof. 9, prof. MUDr. Ján Murín, CSc. 10, prof. MUDr. Jozef Radoňák, CSc. 11, doc. MUDr. Ján Staško, CSc. 12, prof. MUDr. Vladimír Šefránek, CSc., 13 prof. MUDr. Mária Šimaljaková, CSc. 14
  (Suplement 1/2011/2011, Suplement )
 • Médiokalcinóza – marker zvýšeného kardiovaskulárneho rizika
  prof. MUDr. Peter Labaš, CSc., doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc., MUDr. Michal Makovník, MUDr. Stella Hlinšťáková, doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FESC, prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD., Mgr. Margita Fülleová, MUDr. Svetoslav Štvrtina, PhD.
  (1/2011, Pôvodné práce a kazuistiky )