Vaskulárna medicína 1/2014

Prevencia a nefarmakologická liečba tepnových ochorení

prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc., prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FESC, MUDr. Denisa Čelovská, PhD.

Kardio-vaskulárne ochorenia (KVO) zostávajú hlavnou príčinou predčasného úmrtia v Európe. Podľa WHO možno trom štvrtinám KVO zabrániť príslušnou zmenou životného štýlu. Efektívna komunikácia lekár – pacient, kognitívno-behaviorálne stratégie a modifikácia rizikových faktorov aterosklerózy predstavujú celoživotnú výzvu. Implementácia odporúčaní o vaskulárnej prevencii a nefarmakologickej liečbe do reálneho života je stále sklamaním.

Kľúčové slová: prevencia, celkové kardio-vaskulárne riziko, rizikové faktory, nefarmakologická liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Prevention and non-pharmacological treatment of arterial disease

prevention, global cardio-vascular risk, risk factors, nonpharmacologic treatment.

Keywords: prevencia, celkové kardio-vaskulárne riziko, rizikové faktory, nefarmakologická liečba.