Via practica 9/2006

Chronické srdcové zlyhávanie – vybrané klinické aspekty

prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FESC, doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.

Chronické srdcové zlyhávanie je klinický syndróm, ktorý doprevádza kardiálne ochorenia rôznej etiológie. Postihuje väčšinou starších pacientov (často nad 70 rokov) s prítomnou ischemickou chorobou srdca a často s hypertenziou. Vedie ku významnému zhoršeniu kvality života a jeho významnému skráteniu u postihnutých pacientov.

Kľúčové slová: chronické srdcové zlyhávanie, diagnostika.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

CHRONIC HEART FAILURE – SELECTED CLINICAL ASPECTS

Chronic heart failure represents the clinical syndrome, accompanying cardiac diseases of various etiology. It affects mostly older patients (often over 70 years) with present coronary heart failure and often with hypertension. It leads to lowering of the quality of life and also to significant reduction in life expectancy among these patients.

Keywords: chronic heart failure, diagnosis.