Via practica 1/2010

Miesto niacínu v hypolipidemickej liečbe pacientov s vysokým kardiovaskulárnym rizikom

prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc., MUDr. Peter Minárik, doc. MUDr. Martin Wawruch, PhD., doc. MUDr. Stanislav Oravec, CSc., MUDr. Peter Sabaka

Vysoké reziduálne kardiovaskulárne riziko u pacientov s vysokým kardiovaskulárnym rizikom je možné priaznivo zmeniť ovplyvnením spektra lipidov v plazme nad rámec ovplyvnenia hladiny LDL-cholesterolu v dôsledku liečby statínom. Niacín môže predstavovať výhodnú súčasť kombinovanej hypolipidemickej liečby pridávanej ku liečbe samotným statínom. Hypolipidemické účinky niacínu boli známe už dávnejšie, avšak doterajšia liečba bola limitovaná významnými vedľajšími účinkami liečby. Išlo predovšetkým o významný flush, sprostredkovaný predovšetkým cez prostaglandín D2, ako aj neexistenciu formy niacínu s pomalým uvoľňovaním. V súčasnosti je možné súčasné využitie kombinácie laropiprantu (antagonistu PGD2 receptoru) a pomalého uvoľňovania niacínu (typu extended-release) vo fixnej forme. Prvé výsledky poukazujú na výhody takejto formy liečby u pacientov s vysokým reziduálnym kardiovaskulárnym rizikom.

Kľúčové slová: hypolipidemiká, reziduálne kardiovaskulárne riziko, niacín, liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Role of niacin in a hypolipidaemic treatment in high cardiovascular risk patients

High residual cardiovascular risk in high cardiovascular risk patients is possible to influence by improving lipids beyond LDL-cholesterol lowering with statin monotherapy. Niacin may play an important role in a combined hypolipidemic treatment added to statin monotherapy. Hypolipidemic effects of niacin were known already for a long time, but the treatment was limited by the occurrence of significant sideeffects. They mainly occur due to the flush mediated primarily by prostaglandin D2 and not existing slow-released formulas. Nowadays we have possibility to use the combination of laropiprant (PGD2 receptor antagonist) together with extended-release form of niacin in fixed-dose tablet. First results show advantages of this form of therapy in high cardiovascular risk patients.

Keywords: hypolipidaemic drugs, residual cardiovascular risk, niacin, therapy