Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Aktuálne o rázštepoch pery a podnebia
    prof. RNDr. Ján Vojtaššák, CSc., prof. MUDr. Peter Stanko, PhD., doc. MUDr. Jozef Mračna, PhD., MUDr. et MDDr. Adam Stebel
    (6/2014, Prehľadové články )