Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Liečebné postupy acne vulgaris
    doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc., PharmDr. Lucia Masaryková, PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.
    (4/2013, Aktuálna farmakoterapia )